Tullfrågor och införselmoms

För att undvika onödiga kostnader och komplicerad administration så är det viktigt att man i samband med import och export av varor mellan länder tar reda på vilka regler och villkor som gäller. Ibland kan en tillfällig affär skapa ett behov av lagring eller transitering genom ett annat land än slutdestinationen.

Hur gör man då med införselmomsen? Är det möjligt att lasta om godset utan att behöva betala tull och skatt i landet? Det händer att affärerna blir mer komplicerade än nödvändigt då man inte i förväg har utrett vilka regler som gäller i landet.

I vissa länder inom EU så är det möjligt att tillfälligt lagra en vara under en begränsad period för vidare transport och försäljning till annat land. Reglerna kring detta och hur varorna ska hanteras skiljer sig dock åt från land till land.

Ta hjälp av oss så får du råd och hjälp med att hitta bästa lösningen för just dina affärer.

© 1996-2020 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se