Momsåtervinning

Ni behöver inte vara momsregistrerad i ett land för att få tillbaka ingående moms. Momsåtervinning det vill säga återbetalning av mervärdesskatt (moms) från länder där man inte bedriver momspliktig omsättning, fungerar så att beskattningsbara personer eller ombud för dem samma, upprättar ansökningar som baseras på fakturor och kvitton innehållande utländsk moms. En ansökan sammanställs per land inom Europeiska Unionen i enlighet med Rådets Direktiv 2008/9/EG. Ansökan med vad som är avdragsgillt eller ej anpassas efter de inhemska skattereglerna i respektive land.

Företagare utanför Europeiska Unionen exempelvis från Norge som ansöker om återbetalning från länder innanför EU, gör detta enligt Rådets 13:e Direktiv.

Om en ansökan är gjord på felaktiga underlag eller om återbetalning har ansökts för kostnader med moms som ej är avdragsgill i ansökningslandet så avslås ansökan. När du tar hjälp av Moms Finans så behöver du inte fundera på vad som är avdragsgillt eller ej. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet vilka regler som gäller i respektive land.

Vid ett eventuellt avslag så får man en tidsbegränsad period på sig att överklaga beslutet om man anser att det är felaktigt. Lämnas överklagan in försent så är möjligheten till en ändringa av beslutet borta. Det finns fortfarande några länder inom EU som kräver att all korrespondens sker på deras språk och som har en väldigt kort tidsfrist mellan ett avslag och möjligheten att skicka in en överklagan, ett av dessa länder är Polen.

När vi tar hand om era ansökningar så tar vi hand om all administration och kommunikation med skatteverken utomlands och ni slipper bevaka och följa upp beslut och eventuella avslag. Ni får full kontroll på era ansökningar med hjälp av våra rapporter.

© 2017 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se