Intrastatredovisning

EU:s ministerråd har fastslagit att man för att kunna visa den inre marknadens utveckling så måste information om varuhandeln mellan medlemsländerna (EU) samlas in. Systemet Intrastat är baserat på grundläggande EU-regler och gäller alla medlemsländer.

I stället för att vid landsgränsen lämna en tulldeklaration med uppgifter om godset redovisar man en statistikredovisning (Intrastat) till aktuell myndighet. Får du ett föreläggande om att rapportera intrastat så är du skyldig enligt lag att lämna in begärd information. Om du inte lämnar in begärda uppgifter kan du få straffavgifter. Den praktiska tillämpningen skiljer sig lite mellan medlemsländerna och även tröskelvärdet för redovisningsplikten.

Beroende på vilken produkt och omsättning det handlar om så vill man veta antal, vikt, volym, (transportsätt i vissa fall), region och fakturerat värde samt från vilket land varan kommer ifrån eller skickats till. Även varor som returneras och ersättningsleveranser ska rapporteras i intrastaten. 

Det är viktigt att redovisa korrekta rapporter i tid samt att hålla affärssystemet uppdaterat med aktuella CN8 koder/taric nummer. 

Kontakta Moms Finans så hjälper vi dig!

info@momsfinans.se

+46(0)660-21 16 80

© 1996-2020 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se