Avdragsregler

Det är respektive lands inhemska momslag som styr vad som är avdragsgillt i respektive land. Exempel på avdragsgilla momskostnader:

-          Mässkostnader

-          Hotell och representationskostnader

-          Transport och drivmedel

-          Utbildning & konferenser 

-          Vissa tjänstearvoden

-          Garantireparationer 

-          Verktygskostnader

-          Införselmoms

 

Till detta följer gällande faktureringsdirektiv och individuell tillämpning av den samma från de olika myndigheterna. Till exempel hur en godkänd faktura skall vara utställd. Se information om skatteverkets riktlinjer för fakturor här.

Kontakta oss för mer information om avdragsreglerna. 

 

© 1996-2020 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se