En kontaktpunkt

a singel point of contact to a worldwide network.

Oavsett om du arbetar inom eller utanför EU så är Moms Finans din enda kontaktpunkt för hela processen för att säkerställa momsarbetet över gränserna!

Då internationella affärer görs i allt snabbare takt och utsträckning kommer hanteringen av momsarbetet inom företagen ofta i andra hand.

För att administrativt kunna hantera processerna rätt krävs omfattande ”know-how” och en fördjupad kunskap om andra länders skattelagstiftning.

Genom att centralisera hanteringen till Moms Finans säkerställer ni i korthet:

  • att era utländska deklarationer hanteras av en och samma partner i enlighet med lokala krav och inom satta deadlines
  • en personlig handläggare som tar hand om samtliga ärenden
  • en samarbetspartner med erfarenhet av utländsk momshantering sedan 1996
  • kontroll över informationen, den finns samlad på ett och samma ställe
  • kontroll över kostnaderna
  • kostnadseffektiva lösningar anpassade till er verksamhet
  • tolkning och tillämpning av mervärdesskattelagstiftningen, förordningar och direktiv
  • tydliga rapporter och förhandsbesked för full kontroll
  • löpande information om inbetalning och återbetalning

 

Kontakta oss idag och kvalitetssäkra din momsredovisning över gränserna!

© 1996-2020 Moms Finans Sweden AB. Alla rättigheter reserverade – info@momsfinans.se